Kolektiv mladých hasičů SDH Pikovice

Kolektiv mladých hasičů SDH Pikovice vznikl na základě rozhodnutí výboru SDH v září 2021, přičemž první schůzka kolektivu se uskutečnila 4. října 2021. V současné době čítá kolektiv celkem 20 členů, kteří se schází jednou za čtrnáct dní vždy v neděli od 16:00.

Činnost kolektivu je zejména během zimy, kdy je obvykle špatné počasí, zaměřena na disciplíny hasičské všestrannosti (např. uzlování, znalost topografických značek, používání hasících přístrojů apod.), ale též na záležitosti, které s sebou přináší moderní doba (např. bezpečné chování na internetu). Při hezkém počasí je pak samozřejmě trénován požární útok, případně jsou prováděny jiné zajímavé aktivity (např. střelba ze vzduchovky).

Kolektiv je veden vedoucími s patřičným vzděláním (kvalifikace III. stupně), kterým pomáhají další členové SDH Pikovice v oborech, které jsou jejich specializací (strojník, preventista apod.).

Pokud máte zájem přihlásit své dítě do kolektivu mladých hasičů, ozvěte se nám na e-mail: sdhpikovice@email.cz, telefon 731 383 144 (kontakt na vedoucího kolektivu mladých hasičů), případně nám napište přes Messenger zprávu pro facebookovou stránku SDH Pikovice.