Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradištko

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradištko (JSDH Hradištko) je zařazena v kategorii JPO III, což znamená, že je operačním a informačním střediskem HZS Středočeského kraje vysílána k požárům či jiným mimořádným událostem i mimo katastr obce Hradištko, která je zřizovatelem jednotky. V případě vyhlášení požárního poplachu musí jednotka k události vyjet do 10 minut v minimálním počtu 4 členů jednotky (velitel, strojník a 2 hasiči). Činnost v rámci JSDH Hradištko vykonávají její členové dobrovolně, mimo své hlavní povolání a bez nároku na odměnu. Ke svolávání členů jednotky je využíván primárně program Fireport, který automaticky obvolává jednotlivé hasiče a rozesílá SMS s popisem a místem události.

JSDH Hradištko disponuje 2 výjezdovými stanovišti - přímo v Hradištku a dále v Pikovicích, které jsou částí obce Hradištko. V hasičské zbrojnici v Hradištku jsou dislokována CAS K 24 LIAZ, CAS 32 Tatra 815 a DA Ford Tranzit. V hasičské zbrojnici v Pikovicích je pak umístěn druhý DA Ford Tranzit, kterým jednotka disponuje, a také speciální záchranářský člun pro zásahy na vodě. V případě vyhlášení požárního poplachu vyjíždí z Hradištka primárně CAS K 24 LIAZ (pokud není operačním a informačním střediskem HZS Středočeského kraje vyžádán výjezd CAS 32 Tatra 815) a z Pikovic DA Ford Tranzit.

Operační území jednotky je znázorněno na mapce níže (zeleně je znázorněn I. stupeň poplachu a červeně II. stupeň, který současně odpovídá územnímu rozsahu jednotky na dopravní nehody). Zde vymezené hranice jsou však spíše orientační a neznamenají, že nemůže být jednotka v případě potřeby zavolána k zásahu i mimo vytyčené území (a skutečně k tomu poměrně pravidelně dochází).


Členové JSDH Hradištko

Členskou základnu JSDH Hradištko tvoří tito členové SDH Hradištko:

 • Jiří Ferencei (velitel),
 • Milan Burian,
 • Štefan Kaduch,
 • Jiří Dyrhon,
 • Roman Podlešák,
 • Martin Urban,
 • Vlastimil Lang,
 • Pavel Řepa,
 • Jiří Auterský,
 • Jan Sivok,
 • Martin Kaduch,
 • Jan Dudek,
 • Gabriel Pipota

a tito členové SDH Pikovice:

 • Antonín Dolejší,
 • Zdeněk Prošek,
 • Jan Dalibaba,
 • Jiří Kobr,
 • David Pipek,
 • Jakub Jaroš,
 • Jan Potužák.